Agenda Programació 2021 Xerrades

L’èxode a Europa en temps de pandèmia

Dijous 20, a les 18.30 h A càrrec de: Mònica Parra Ràfols, autora del llibre Migrar i Resistir. Històries de l’últim èxode a Europa i